Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
 • hZWYl5RnlmqYmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhraJpwsbA.
2018

Company Menu

Review

Eurowindow JSC Reviews

4.6
17 Reviews
94% recommend to friends

Used to work at Eurowindow JSC?

Add Review
 • “NƠI LÀM VIỆC TUYỆT VỜI ”

  Do Dinh Nhuan's picture
  Nhân viên chế độ chính sách

  I worked at Eurowindow JSC for 1 year.

  Pros

  Mội trường làm việc, được học hỏi, cống hiến.

  Cons

  Vượt qua các áp lực trong công việc.

  Advice to Senior Management

  Tạo cơ hội, học hỏi, phát triển bản thân cho CBCNV.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XnZlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2mbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaHCbb2ZnlKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Khởi nguồn thành công ”

  I have been working at Eurowindow JSC.

  Pros

  Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

  Cons

  Luôn luôn cần sự trau dồi học hỏi để hoàn thiện bản thân

  Advice to Senior Management

  Vững bước thành công

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XnJxr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2iecaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaHCbb2ZnlKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Eurowindow - Nơi đem đến cơ hội phát triển nghề nghiêp tốt nhất ”

  I have been working at Eurowindow JSC.

  Pros

  Tại Eurowndow, bạn luôn có cơ hội tốt nhất để học hỏi và phát triển trong nghề nghiệp với một mội trường làm việc năng động, trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và chủ động trong công việc. Nếu bạn mong muốn phát triển bản thân, không ngại áp lực trong công việc thì Eurowindow là lựa chọn tốt nhất.

  Cons

  Luôn có áp lực trong công việc nên Eurowindow không phù hợp với những người mong muốn một môi trường ổn định và nhàn hạ.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Xmpxr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2aecaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaHCbb2ZnlKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Làm việc ở Eurowindow hơn 6 năm ”

  Bui Thi Thuy Quynh's picture
  TBP Tuyển dụng

  I worked at Eurowindow JSC for 6 years 1 month.

  Pros

  Được làm việc tại Eurowindow - Công ty có quy mô lớn, uy tín, thương hiệu hàng đầu ngành sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện và 6 năm liên tiếp được công nhận là Thương hiệu Quốc gia.

  Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa trình độ chuyên môn và năng lực bản thân.

  Eurowindow có bề dày bản sắc văn hoá riêng, tôn trọng quyền con người, quyền được đối xử công bằng, chú trọng các hoạt động gắn kết tập thể, khuyến khích làm việc nhóm hiệu quả.

  Cơ hội được học hỏi, đào tạo, phát triển nghề nghiệp cho tất cả CBCNV, được làm việc ổn định, gắn bó lâu dài tại một tổ chức lớn mạnh hàng đầu Việt Nam.

  Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, chế độ phúc lợi xứng đáng với năng lực và sự cống hiến của mỗi cá nhân.

  Cons

  Luôn học hỏi, hoàn thiện bản thân để phát triển và đóng góp cho sự phát triển của Eurowindow

  Advice to Senior Management

  Hãy dẫn dắt với niềm tin vững chắc!

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Xmptr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYl5RnlmqYmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2adcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaHCbb2ZnlKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.

Pages

hZWYl5RnlmqYmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...